Utvalda kundcase

Vi är säkra på vår interna kompetens, men vi är också säkra på att ingen känner din verksamhet lika väl som du själv gör. Därför föredrar vi att arbeta tillsammans med dig för att identifiera och genomföra långsiktiga förbättringar. Här kan du läsa om några av våra lyckade samarbeten.

  • Volvocars ECCT

    Mitt under en pågående finanskris genomförde Volvo en komplicerad fabriksflytt som resulterade i hundra miljoner i årliga besparingar. Så här gick det till.

  • Swisslog

    I samråd med F2 Consulting utförde Swisslog omfattande verksamhetsförbättringar som förenklade materialhanteringen, kortade ledtiderna och drastiskt ökade produktionstakten.