Mjukvaruutveckling som det borde vara!

 • Rätt lösning första gången
 • Full kontroll på kravhanteringen
 • Transparent utvecklingsprocess
 • Förutsägbara leveranser
 • Flexibelt samarbete
 • Konkurrenskraftig kostnadsnivå

 

F2 Consulting erbjuder tillsammans med vår partner – Future Processing – högkvalitativ mjukvaruutveckling. Med vårt koncept för nearshoring som innebär lägre komplexitet och risk jämfört med offshoring, så möjliggörs en mycket kostnadseffektiv leverans – även för mindre projekt
 

Hur åstadkommer vi detta?

Vi i F2 consulting är länken mellan utvecklingsteamet och dig som kund. När du ingår en affärsrelation med oss ser vi alltid till att förstå din verksamhet. Hur affärsprocesserna ser ut, vad som är viktigt i din bransch och inte minst vad du försöker åstadkomma med din kommande digitala investering. F2 Consulting har effektfokus och använder modern teknologi och säkerställer de förändringar som du som kund verkligen behöver för din verksamhet, varken mer eller mindre. Det viktigaste för oss är att största möjliga värde av din investering erhålls.

Vad kan vi leverera?

Vi kan leverera det mesta av nya skräddarsydda lösningar eller ersätta gamla legacy system med ny teknologi. .NET och Java används i många leveranser även andra teknologier möjliggör för oss att agera inom områden som exempelvis:

 • Artificial Intelligence & Machine Learning
 • Big Data
 • Business Intelligence
 • Blockchain
 • Internet of Things
 • Industry 4.0

 
Men låt oss inte fokusera för mycket på teknologi och buzzwords just nu. Berätta i stället för oss om ditt behov och vad du vill åstadkomma. Sen diskuterar vi möjliga lösningar. På det sättet säkrar vi att du får maximalt ut av din investering!

Fördelarna med Nearshoring

Stora bolag har sedan långt tid tillbaka förlagt systemutvecklingen i fjärran länder av kostnads- eller kapacitetsskäl. Detta medför en onödig komplexitet och innebär risker som äter upp eventuella besparingar. Med vårt nearhoring koncept reduceras riskerna samtidigt som fördelarna behålls

 • Stor leveranskapacitet
 • Bred tillgång till kompetens och teknologi
 • Enkel kommunikation som följd av mindre kulturella skillnader
 • Samma tidzon
 • Kostnads och arbetsmässig effektivitet tack vare närhet till utvecklingsteamet

Om Future Processing

Future Processing är experter inom mjukvaruutveckling. Bolaget bildades år 2000 och har i dag över 800 anställda. Huvudkontoret finns i moderna lokaler i Gliwice i Polen. Företaget är känd för sin expertiskunskap inom mjukvaruutveckling, robusta partnerskap och tillgänglighet. Läs mer här:

GREAT SOFTWARE BECAUSE WE PUT PEOPLE FIRST!