Våra tjänster

F2 Consulting är ett processorienterat konsultföretag som med god kompetens och ett genuint samarbete hjälper företag att förbättra sina verksamheter. Med dina behov och förutsättningar som utgångspunkt är vårt erbjudande uppdelat i fyra olika moduler.

Ledning & styrning

För att leda ditt projekt eller verksamhet kan vi på F2 Consulting gå in och ta den roll som behövs, antingen som projektledare eller interimschef. I dialog med dig identifierar vi vilken roll som är lämplig för att uppnå bästa effekt utifrån organisationens förutsättningar. Med ledning på plats kan vi lättare identifiera vilka metoder som bäst passar din verksamhet och skapar förutsättningarna för långsiktiga förbättringar. Ofta handlar det om att vara tydlig, skapa strukturer och säkerställa leverans och resultat. I det arbetet är det visuella ledarskapet ett kraftfullt verktyg.

 • Ledning på plats
 • Bättre produktivitet
 • Bättre projektstyrning
 • Interna och externa förhandlingar
 • Organisationsutveckling
 • Visuella metoder (Tjänstemanna-LEAN)

Industriplanering & investeringsprojekt

Med bakgrund i bland annat fordons-, verkstads- och produktionsindustri är våra medarbetare experter på att identifiera förbättringsområden och föreslå lösningar. Vi kan hitta renodlade effektiviseringsmöjligheter, bistå vid stora investeringar och leda omfattande fabriksflytt. För att skapa konkurrenskraftiga verksamheter använder vi beprövade metoder stadigt förankrade i grundläggande produktionsteknik och flödesoptimering. Effektiv projektledning går ut på att utnyttja tillgängliga resurser, veta vem som gör vad och se till att allt levereras i rätt tid till rätt kostnad. För att industriplanera hållbart är precision, effektivitet och ett renodlat helhetstänk fundamentala.

 • Anskaffning av utrustning
 • Processoptimering
 • Logistik och leverantörskedja
 • Flytt av produktion och företag
 • Starta/avsluta produktion och företag

Produktionsteknisk utveckling

På F2 arbetar vi nitiskt för att kartlägga de enskilda momenten i dina flöden som du kan rationalisera. Hur ser batchstorlekar, lager och ställtider ut? Hur snabbt kan din verksamhet reagera på kundens behov? Vår erfarenhet har lärt oss att rätt effektivisering kan både sänka omkostnaderna och höja leveranssäkerheten. Vi kan hjälpa dig att balansera flöden, optimera cykeltider i flaskhalsar, förbättra ergonomi och materialhantering samt eliminera stopp och störningar. Med väl övervägda justeringar kan du förenkla arbetsvardagen och öka produktionskvaliteten.

 • Produktionsteknik
 • Rationaliseringsuppdrag
 • Förbättringsuppdrag
 • Layout och flöde
 • Materialhantering
 • Beredning

Digitalisering

F2 Consulting kan leverera flera olika sorters IT-tjänster. Vi erbjuder allt från enskilda resurser till ansvar för hela projektleveranser.

Nedan beskriver vi några av våra tjänster mer ingående:

Mjukavruutveckling – Nearshoring

Behöver du byta ut et gammalt skräddarsydd legacy system med ny teknologi eller går du med planar om att bygga en ny digital tjänst för ditt bolag? Vi kan leverera! Läs mera om vårt nearshoring-koncept här:
 
MJUKVARUUTVECKLING SOM DET BORDE VARA!

Konsult på plats

Genom vårt partnernätverk och erfarna konsulter kan vi hjälpa er organisation med förändringsledning inom digitalisering och uppkopplade lösningar. F2 Consulting kan leverera roller som t ex interims CIO/CTO, Business Analysts, Product Owners, Scrum Masters, IT-projektledare, arkitekter och agila coacher.
Vi kan stödja er med mindre konsultinsatser till att driva stora komplexa projekt. Nedan följer två exempel på områden där vi kan hjälpa

Anskaffning av nya digitala produkter

Genom att förstå din affärsprocess och dokumentera dina krav kan vi hjälpa dig att förvärva digitala lösningar som förbättrar ditt arbetssätt. Att tydligt hantera och bryta ned din verksamhets krav är en förutsättning för att hitta en kostym som du kan växa i. Vi har bred erfarenhet av att leda implementation av standardprodukter (COTS) som till exempel affärssystem (ERP). Med metoder för process- och kravanalys hjälper vi dig att implementera rätt system som optimerar affärsvärdet och håller nere kostnaderna.

Förvaltning av befintliga IT-tjänster

F2 Consulting har bred erfarenhet av att definiera förvaltningsprocesser av IT-tjänster. Vi kan hjälpa till med allt från digitala strategier till hur man dagligen sköter en helpdesk. Vi jobbar med IT-ramverken ITIL och Cobit och förvaltar IT-portföljer långsiktigt genom hela livscykeln. I takt med att verksamhetens strategier och krav ändras över tid vidareutvecklar vi tjänsterna. Bland våra kunder har vi multinationella bolag med stora och komplicerade IT-portföljer, men även mindre bolag kan göra stora affärsvinster med en bättre portföljhantering.
 

Produkter

Tillsammans med våra partners erbjuder vi spännande och effektiva produkter inom health care, smart cities, IoT och industry 4.0

Boka ett möte med oss så berättar vi mer.