Case

Volvocars ECCT

Mitt under en pågående finanskris fattade Volvo Cars ett djärvt beslut: att flytta en hel fabrik 2,5 kilometer och in i en annan fabrik. Där många såg den globala krisen som ett förlamande hinder såg Volvo en unik möjlighet. Med mod, kompetens och engagemang genomförde de fabriksflytten med hundra miljoner i årlig besparing som följd.

Uppdrag

Uppdraget gick ut på att minska kostnaderna samt höja effektiviteten och leveransprecisionen för Engine Chassi Center Torslanda. Att fabriken låg i Bulycke, 2,5 kilometer ifrån slutmonteringsfabriken, var en faktor som påverkade både logistik och produktion. Lösningen var lika snillrikt enkel som oerhört komplex. Flytta fabriken.

– Planen var att lämna fabrikslokalen och därmed spara in på årshyra, vakt, bevakning, HR, logistik, transport och övriga omkostnader på flera miljoner per år, säger F2 Consultings seniorkonsult Fredrik Ljungars. Samarbetet fungerade extremt bra då Volvos projektledare såg vad vi kunde erbjuda och gav oss stort förtroende och gott om handlingsutrymme. Vi bidrog med ett organisatoriskt grepp, en tydlig mötesstruktur och även ett omfattande förarbete med riskanalys och benchmarking.

Lösning

I samarbete med Volvo var vi på F2 Consulting med och ledde förstudien för att sedan bli inkopplade vid uppstart för att utforma en tydlig projektorganisation. Att budgeten inte fick överskrida projektets öronmärkta 145 miljoner kronor blev en styrka. Med företagets tydliga kostnadsfokus i kombination med deras engagerade och kompetenta personal kunde vi hitta kreativa lösningar. För att inte påverka produktionen schemalade Volvo flytten till semesterstängningen. Vecka 28 stängdes fabriken i Bulycke, vecka 33 skulle arbetet åter vara i full gång i Torslanda slutmonteringsfabrik. Lågkonjunkturen kunde vi dra nytta av för att få lägre priser från leverantörer. Samtidigt var efterfrågan på nyproducerade bilar mindre och därmed blev produktionsstörningarna under flytten minimala.

– Det kändes naturligt att vända sig till F2 när beslutet kom om att genomföra detta projektet. Koordinering och struktur löste de på ett mycket bra sätt för att möta de tuffa tidskraven och storleken på projektet. F2 såg från början vad vi behövde och hur organisationen skulle se ut för att detta skulle lyckas, säger Jarl Bengtsson, projektägare, Volvo Cars.

Resultat

Inte nog med att vi höll budgeten – vi underskred den. Dessutom blev besparingarna mer omfattande än ursprungligen önskat. Bemanningen minskade med 112 man, varav samtliga kunde placeras om. De löpande kostnaderna reducerades nära 50 miljoner kronor, varulagret minskade med mer än 60 miljoner och den totala årliga besparingen hamnade på dryga 100 miljoner kronor. Djärvt och skickligt gasade Volvo ut ur krisen.