Case

Swisslog

Swisslog i Boxholm är beviset på att god materialhantering kan göra hela skillnaden.

Swisslog tillverkar pallhanteringskranar av världsklass. För några år sedan genomgick deras fabrik i Boxholm en förvandling som förenklade materialhanteringen, kortade ledtiderna och drastiskt ökade produktionstakten. I stället för att nöja sig med sakernas tillstånd såg de en chans att bli ännu bättre – och tog den.

Uppdrag

I samarbete med oss på F2 Consulting gjorde Swisslog en genomgång av Boxholmsfabriken för att lokalisera områdena med störst förbättringspotential. När vi tillsammans detaljgranskade arbetsrutinerna fann vi moment i flödet som kunde effektiviseras. Ett exempel var att produktionen stod still när montören letade efter material.

För att genomföra en hållbar förändring såg Swisslog till att hela organisationen deltog i förbättringsarbetet. Inspirerad av japanska lean-principer kunde vi sedan samarbeta fram en lösning unik för Boxholmsfabriken med syftet att korta ledtider och minska kostnader med bibehållen kvalitet.

– Fredrik var lätt att ha att göra med, säger Swisslogs operations manager Roger Hillman. Han hade många goda idéer samtidigt som han lyssnade på våra tankar. Ett bra samarbete helt enkelt.

Lösning

Tillsammans kom vi fram till flera lösningar av praktisk karaktär som effektiviserade arbetet. Bland annat två parallella monteringslinor med fyra stationer utrustade med en anpassad materialfasad, för att minimera ledtid och maximera produktionstid. Därtill sex förmonteringsstationer, utbyggda svetsbås för tydligare exponering av material och en lagerhantering där det som användes oftast placerades närmast.

– Förändringarna blev ett jättelyft för den interna materialhanteringen, säger F2 Consultings vd Fredrik Jansson. I stället för att behöva leta efter material fanns nu rätt material för rätt kran på rätt station vid rätt tid. Det handlar om att jobba smartare, inte hårdare.

Resultat

Resultaten lät inte vänta på sig. Med förbättrat flöde, omarbetat lager och anpassade roller reducerade Swisslog sin genomloppstid markant och ökade produktionstakten med nästan 100 procent. Från att ha tillverkat 3,5 kranar i genomsnitt i veckan kunde de efter förbättringsarbetet tillverka 6, eller fler, utan att behöva jobba mer.

– Det går inte att jämföra hur det är nu med hur det var tidigare, säger Roger Hillman från Swisslog. Det är som två olika världar.